Surat pribadi untuk ibu dalam bahasa jawa : BankSoal

Scootgym  » Berita Umum »  Surat pribadi untuk ibu dalam bahasa jawa : BankSoal
0 Comments

Jawaban

Jawaban 1
Palembang, 20 April 2016

Kanggo dear,
ibu ingkang dipun tresnani.

Assalamualaikum.wr.wb
Geguritan iki aku sengaja ngumpul kanggo sampeyan ibu, ana khusus liyane seri tembung sing pengin kula
ngaturake.

Aku ora perlu cahya padhang murup tuk peteng pendhaftaran loro ikhlas rays saka mata.
Aku ora perlu anget ing kadhemen saliyane
pelukkanmu.
Aku uga ora pengin golek tentrem liyane kang ing
sisih.
Kasepen ora bakal aran yen ngguyu ing gesang kawula, ing
jejere aku tentrem ora bakal ana ngendi aku.
Ibu …
Krungu jantung puisi emo …
katresnan Panjenengan …
katresnan Panjenengan …
Unparalleled.

Sing tresna ,
Ananda kinasih

maaf ini plagiat yg bahasa indonesianya..Lalu di terjemahkan…Makasih..


Pertanyaan Terkait

Dapatkah kamu menyebutkan ide pokok yang ada

Jawaban

Maksudnya ide pokok yang bagaimana

Contoh kalimat JWLK menggunakan kata ngopeni

Jawaban

Ani lagi ngopeni adine ning rumah

Tembung garba 1. nuju + an =
2. sedya + asri =
3. tanpa + ucap =
4. Ratu + elok =
5. sumbang + asih =
tembung entar
1. Adol pinter =
2. lunyu atine =
3.tipis lambene=
4. nandar kebecikan =
5 asor budine =
golekno tembung kerta basane
1. saru =
2. sinom =
3. maling .

Bantu jawab ya .

Jawaban

Tembung garba no4=ratwelok
tembung entar no3=seneng rerasan,no4=gawe kebecikan,no5=atine ala.

biaya yang berhubungan dengan kegiatan di bidang perdagangan disebut.. a.biaya usaha b.biaya dagang c.biaya khusus d.biaya umum

Jawaban

Karna adanaya biyaya perdagangan jadi karna itu di sebut biyaya dagang
Kalau menurut ku yg A.biaya usaha karena dagang itu adalah sebuah usaha
maaf y kalau slah…smoga benar …kudoain

Arti peribahasa bersatu kita teguh bercerai kita runtuh

Jawaban

Bersatu kita akan kokoh sedangkan pekerjaan kita mau sendiri kita kerjakan akan lama selesainya
Arti nya ada duq yaitu –

1.Sesuatu akan berhasil apabila dikerjakan bersama-sama

2.Bersatu lebih kuat daripada terpecah belah


Tembumg tembung ing ngisor iki yen ditulis nanggo aksara ha yaiku

Jawaban

Tembungne apa bingung

Wong memisuh iku .. ora patut ditindakake dening bo

Jawaban

Ora sopan lan ora patut ditiru

Ikon kota malang adalah? a. cucak rowo b. ciprut c. kutilang d. cucuk ijo

Jawaban

Adalah a.cucak rowo.
A. Cucak Rowo

# Semoga membantu


Apa fungsi bulu kucing

Jawaban

Fungsi bulu bagi kucing adalah untuk melindungi kulit atau tubuh kucing dari suhu udara yang rendah
Fungsi bulu kucing untuk menghangatkan tubuhnya

dagang kopi sanding ngajak dagang bubuhe mesanding len raosne A maarepan B masiat C mapanduk D matanding

Jawaban

B kalo ga salah itu jawabnya

Aksara jawa “@aku dipundhutake laptop regane rp.2.300.000”

Jawaban

Kula ditumbhasake laptop reginipun rp.2.300.000

maaf klo slah , cm bisa mmbantu itu


Apa undang undang yang mengatur lembaga demokrasi dan parpol di indonesia ?

Jawaban

Undang-undang yang mengatur lembaga demokrasi dan parpol yaiutu uu no 22 tahun 2007

Tentukan pecahan senilai 1/2

Jawaban

3/6 , 4/8, 5/10 ,6/12 , 7/14

Apa kah pengertian cubluking

Jawaban

Tempat kumpul

maaf kalo salah


Tari rakyat yang berasal dari jawa barat yaitu

Jawaban

Tari topeng cirebon, tari merak, tari wayang, tari jaipong, tari ketuk tilu

Salah satu penyebab kemiskinan di jakarta

Jawaban

Banyaknya orang malas
-tingginya harga
kebutuhan ekonomi.

Apa arti guru gatra dan guru wilangan

Jawaban

Guru wilangan: suku kata saben sak gatra
guru gatra: cacahe baris saben bait
Guru gatra:cacahing larik saben sapadha
guru wilangan: cacahing wanda saben sagatra

Tolong buatkan gancaran tembung pocung

Jawaban

Bapak pucung
renteng renteng kaya kalung
dawa kaya ula
pencokanmu wesi miring
sing disaba
si pucung mung turut kutha
(sepur)

Bedone halte lan hotel

Jawaban

Halte iku kanggo tempate nunggoni bis
hotel iku kanggo tempat istirahat
Halte : panggonan sing dienggo nyegat bis
Hotel : panggonan sing dienggo nginep

klo kmu kurang faham, silahkan tanya / komen,….


Bedanya pura lan wihara

Jawaban

Pura adalah tempat beribadah orang hindu.tetapi,vihara adalah tempat beribadah umat buddha.
Wihara adalah rumah ibadah agama Buddha, bisa juga dinamakan kuil.
Pura adalah rumah ibadah agama Hindu

Sumber :